17.06.2022

Venku je nový projekt / new project

Stepan – drums and mix

03.05.2022
30.04.2022

Studio S., production, mix

Malé home-studio v obci Křelovice na Vysočině nabízí nahrávání hudebních nástrojů a zpěvů v kvalitně akusticky upravené místnosti. Stále mikrofony osazená bicí souprava DW drums Cellectors series nabízí okamžité nahrání bicích partů do vaší hudby. Používáme mikrofony Shure, Audio technika, Lewitt, Comica, Neumann, T-bone a pracujeme v DAW Pro Tools. Posloucháme na monitorech Genelec 8050A nebo M-audio BX5a, k dispozici nějaká komba, zajímavé nástroje a efekty. Důraz klademe na tvořivou atmosféru. 

Produkce, nebo pomoc při nahrávání se dá uskutečnit i v jiném studiu.

Poslední projekty: bicí a mix pro album Graabner

Petr Taks singles: nahrávání, editace a mix

/

A small home-studio in the village Krelovice in Vysocina region offers recording of musical instruments and vocals in a high-quality acoustically modified room. The DW drums Cellectors series drum kit equipped with permanent microphones offers instant recording of drum parts to your music. We use Shure, Audio technika, Lewitt, Comica, Neumann, T-bone microphones and work in DAW Pro Tools. We listen on Genelec 8050A or M-audio BX5a monitors, some amps, interesting instruments and effects are available. We emphasize a creative atmosphere.

Production or assistance with recording can also be done in another studio.

Last project: drums and mix for Graabner album

Petr Taks singles: recording, edit and mix

© Copyright Štěpán Smetáček, smetacek.com. Všechna práva vyhrazena.